بازدیدها: 1174


دکتر حیدر سعادتی، مقطع دکتری تخصصی فیزیوتراپی را در سال 1394 با امتیاز عالی کسب نمود. دکتر سعادتی با توجه به گرایش خود به مسیر پژوهش در مورد روشهای درمانی پیشرفته که در مرز دانش قرار دارند با وجود دشواری، مسیر خود را انتخاب نمود. اهتمام به معرفی و تعیین این روشها علی رغم کمبود امکانات پژوهشی مورد نیاز برای شروع تحقیقاتشان در زمینه بالینی موجب شد تا شخصا تجهیزات پیشرفته مداخله و اندازه گیری فعالیتهای مغز مورد نیاز برای تحقیقات مغزی بر روی بیماران را از خارج از کشور تهیه نماید. دکتر سعادتی  در درمان بیماریها در جستجوی روشهای جدیدی هستند که تاثیر بالایی در درمان بیماران داشته باشد و در زمان کوتاهی بیماران را درمان کند.

از نظر دکتر حیدر سعادتی هر بیماری که به کلینیک مراجعه می کند همانند یک کتاب بالینی است که با تعهد و استلال بالینی، ناشناخته های تشخیصی را باید با دقت بررسی نمود و از تجربیات درمانی در درمان سایر بیماران استفاده کرد.
دکتر سعادتی در درمان بیماری های ستون فقرات (عارضه دیسک و تنگی کانال نخاع کمر و گردن)،  آرتروز مفاصل زانو لگن و شانه، بیماری های اعصاب(سکته مغزی پارکینسون، ضایعه نخاعی، بیماریهای افسردگی و  اضطرابی، آلزایمر) با روشهای پیشرفته فیزیوتراپی سالهای متعددی است  که درمانهایی انجام داده و  تبحر دارد.
از دیدگاه دکتر سعادتی، یک تجربه بد و ضعیف فیزیوتراپی توسط بیماران مهمترین عامل در روی آوردن بیماران به روش جراحی است.
دکتر حیدر سعادتی در اکثر آزمونهای ورودی مقاطع تحصیلات دانشگاهی جز رتبه های ممتازبوده و قرار گرفتن در زمره نخبگان کشوری و استعداد درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه خود دارد.