درباره دکتر

 


دکتر حیدر سعادتی، مقطع دکتری تخصصی فیزیوتراپی را در سال 1394 از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با امتیاز عالی کسب نمود. دکتر سعادتی با توجه به گرایش خود به مسیر پژوهش در مورد روشهای درمانی پیشرفته که در مرز دانش قرار دارند با وجود دشواری، مسیر خود را انتخاب نمود. اهتمام به معرفی و تعیین این روشها در درمان بیماران مغزی از جمله بیماران دچار سکته مغزی، علی رغم کمبود امکانات پژوهشی مورد نیاز برای شروع تحقیقاتشان در زمینه بالینی موجب شد تا شخصا تجهیزات پیشرفته مداخله و اندازه گیری فعالیتهای مغز مورد نیاز برای تحقیقات مغزی بر روی بیماران را از خارج از کشور تهیه نماید و با اراده ای مصمم در طول چندین سال مطالعه و پژوهش بالینی در زمینه علوم اعصاب بالینی قدمی هر چند کوچک اما قابل ستایش در این راه برداشت و از رساله دکتری تخصصی در زمینه نورو ساینس با امتیاز عالی دفاع نمود . ایشان  در درمان بیماریها در جستجوی روشهای جدیدی هستند که تاثیر بالایی در درمان بیماران داشته باشد و در زمان کوتاهی بیماران را درمان کند. به گفته ایشان هر بیماری که به کلینیک مراجعه می کند همانند یک کتاب بالینی است که با تعهد و استلال بالینی، ناشناخته های تشخیصی را باید با دقت بررسی نمود و از تجربیات درمانی در درمان سایر بیماران استفاده کرد.
دکتر سعادتی با لطف پروردگار در حوزه درمان تخصصی توانسته است موفقیت های خوبی داشته باشد و بیماران زیادی با درمانهای ایشان از ورود به درمانهای تهاجمی و جراحی رهایی یافته اند.
از نظر دکتر سعادتی، یک تجربه بد و ضعیف فیزیوتراپی توسط بیماران مهمترین عامل در روی آوردن بیماران به روش جراحی است.
دکتر حیدر سعادتی در اکثر آزمونهای ورودی مقاطع تحصیلات دانشگاهی جز رتبه های ممتازبوده و قرار گرفتن در زمره نخبگان کشوری و استعداد درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه خود دارد.

photo_2016-01-28_07-55-40

فهرست
Call Now Buttonمشاوره