روش‌های درمـــان


تحریک مغناطیسی عملکردی


تحریک مغناطیسی عملکردی (FMS) روشی جدید، بدون درد و بدون نیاز به تماس مستقیم با بدن است که از تحریک مغناطیسی ساختارهای عمیق عضلانی که با الکتروتراپی قابل دسترسی نیستند،..... ادامه

آخـــرین مقـــالات


درمان سرخوردگی، جابه جایی و لغزش مهره‌های کمر با فیزیوتراپی
درمان سرخوردگی، جابه جایی و لغزش مهره‌های کمر با فیزیوتراپی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

اسپوندیلولیستزی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن یکی از مهره‌های ستون فقرات بر روی مهره‌ی پایینی خود.

کجی گردن یا تورتیکولی (دیستونی گردن): علت و درمان
کجی گردن یا تورتیکولی (دیستونی گردن): علت و درمان
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

تورتیکولی اسپاسمودیک که با نام دیستونی گردن نیز شناخته می‌شود، وضعیتی است که موجب انقباض غیرطبیعی عضلات گردن.

درمان نوروپاتی محیطی، دیابتی و عصبی با فیزیوتراپی
درمان نوروپاتی محیطی، دیابتی و عصبی با فیزیوتراپی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶

نوروپاتی محیطی، که نتیجه‌ی  صدمه به اعصاب محیطی است، اغلب باعث ضعف، درد و گزگز دست.

کدام عضو بدن شما درد میکند


گــردن

قوس گردن
گرفتگی گردن
گرفتگی گردن
رگ به رگ شدن گرد

بالای کمــر

کمر درد
آرتروز گردن
آرتروز ستون فقرات
روماتیسم ستون فقرات
انحراف (اسکولیوز)
تنگی کانال نخاع

پایین کمـــر

درد پایین کمر
کمر درد بارداری
سر خوردگی مهره
روماتیسم ستون فقرات
گودی کمر
سیاتیک کمر
گرفتگی کمر
صدا دان کمر
رگ به رگ کمر

درد دنبالچه

درد دنبالچه

آرتروز شانه
دررفتگی مچ دست
پارگی تاندون شانه
شانه منجمد

سندرم تونل کارپال
کشیدگی تاندون مچ دست
دررفتگی مچ دست
آرتروز مچ دست
کیست مچ دست

درد پاشنه پا
گزگز بین انگشتان پا

درد مچ پا
روماتیسم مچ پا
قفل شدن مچ پا
کشیدگی تاندون مچ پا
دررفتگی مچ پا

درد پا
گزگز پا
گرفتگی پا بارداری

پارگی منیسک زانو
التهاب کشکک
آرتروز زانو
نرمی کشکک
آب آوردن زانو
خشکی زانو
صدا دادن زانو

درد لگن و باسن
روماتیسم لگن
دررفتگی لگن
تیر کشیدن لگن تا پا

آرتروز آرنج
دررفتگی آرنج
تنیس البو